Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet

Årsmötet är  den 28 februari 19.00 i Cafeterian.

Följande motioner har inkommit och kommer tas upp på mötet:

Motioner, redovisning och underhåll

Motion stadgeändring

Motion JFK

Motion arbetstimmar för medlemmar

Motion Starkare styrelse och fler sektioner

Motion Inrättande av kommittéer

Önskas specifika dokument kontakta styrelsen via styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se .
Ekonomirapporter mm. görs tillgängliga innan mötet.

 

MVH

Styrelsen