Jönköpings Fältrittklubb Uppstallning - Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings fältrittklubb erbjuder olika former av uppstallning:

Ridskolestallen:
Ponny och storhästar har var sitt stall med ett antal boxar för uthyrning. Här ingår manegeavgift, fodring, ut- och insläpp, mockning samt foder och strö enligt specifikation. Vissa tillval finns att köpa till, exempel som täckesbyte. Ridskolestallen är stängda under juli månad.

Priser:
Ponnybox liten 2750 kr
Ponnybox stor 2950 kr
Storhästbox 3450 kr

Tävlingsstallet:

Kollektivstall, pass sköts gemensamt, manageavgiften samt morgon och lunchfodring på vardagar ingår

Pris:
Kallhyra 1350 kr

Är du intresserad av att hyra box på JFK? Kontakta kanseliet på 036-168063 alt. ridskolan@jonkopingsfaltrittklubb.se