Jönköpings Fältrittklubb Uppstallning - Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb erbjuder olika former av uppstallning:

Ridskolestallen:
Ponny och storhästar har var sitt stall med ett antal boxar för uthyrning. Här ingår fodring, ut- och insläpp, mockning samt foder och strö enligt specifikation. Vissa tillval finns att köpa till, exempel som täckesbyte. Ridskolestallen är stängda under juli månad.

Priser:
Ponnybox liten 2750 kr
Ponnybox stor 2950 kr
Storhästbox 3450 kr

Anläggningskort tillkommer

OBS! From årskiftet 2017/2018 kommer mockning inte längre att ingå. Priset på boxhyra kommer vara densamma. Det kommer finnas möjlighet att köpa till tjänsten om man vill.

Tävlingsstallet:

Kollektivstall, pass sköts gemensamt, morgon och lunchfodring på vardagar ingår

Anläggningskort tillkommer

Pris:
Kallhyra 1350 kr

Gamla Stall Åbergs

Kollektivstall, pass sköts gemensamt, morgonfodring på vardagar ingår

Anläggningskort tillkommer

Pris:
Kallhyra 1400kr

Är du intresserad av att hyra box på JFK? Kontakta kansliet på 036-168063 alt. kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se