Uppstallning

Jönköpings Fältrittklubb erbjuder olika former av uppstallning: Priser gäller från 1 Januari 2024.

Ridskolestallen:
Ponny och storhästar har var sitt stall med ett antal boxar för uthyrning. Här ingår fodring, ut- och insläpp,  samt foder och strö enligt specifikation ovan. Vissa tillval finns att köpa till, exempel som täckesbyte, mockning och packning av höpåsar.  Ridskolestallen har ingen service under juli månad.

Anläggningskort tillkommer

Tävlingsstallet

Kollektivstall, pass sköts gemensamt, morgon och lunchfodring på vardagar ingår förutom juli månad.

Kallhyra 1925 kr/ månad

Anläggningskort tillkommer

Stall Åbergs

Kollektivstall, pass sköts gemensamt, morgonfodring och lunch på vardagar ingår förutom juli månad.

Kallhyra 1925 kr/ månad

Anläggningskort tillkommer

Är du intresserad av att hyra box på JFK? Kontakta kansliet, kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se.

Stall Åbergs

Stall Åberg
Karantänstall
Karantänbox
Röda Stallet 4 boxar
Röda Stallet
Röda Stallet
Vita Stallet är 2 stall med 3 boxar i varje
Vita stallet höger sida

Tävlingsstallet

Ridskolestallet Storhäst

Ridskolan Ponnystall