Jönköpings Fältrittklubb Avgifter, ridskola - Jönköpings Fältrittklubb

Medlemsavgift

Medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring*:
Junior 250 :-/år
Senior 350 :-/år

*Försäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under deltagande i ridklubbens aktiviteter, samt vid deltagande (som olicensierad ryttare) i ridtävling i regi av annan ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och under direkt färd till och från sådana verksamheter. Vidare gäller försäkringen vid deltagande i aktivitet i regi av ridskola, som har avtal med den ridklubb som den försäkrade är medlem i samt under direkt färd till och från sådan aktivitet.

Pass i Kafeterian

Alla ridskoleelever deltar och gör en insats i kafeterian genom att ta ett eller högst två pass om året. Din insats i kafeterian är ett bidrag till att hålla ridavgiften så låg som möjligt.
Du får passlistan hemskickad vid terminens början.
Om du får förhinder ska du själv byta pass med någon på listan. Alla ändringar ska meddelas kansliet på telefontid (se sidfot) eller talas in på telefonsvararen. Glöm inte att notera bytet på listan i kafeteria-pärmen. Har du frågor kan du kontakta kansliet.

Uppsägning

Om du skulle välja att avsluta din ridning, så måste du aktivt säga upp din plats till ridinstruktören eller direkt till kansliet. Uppsägningstiden är fyra veckor då verksamheten är igång dvs. betalningsansvar fyra veckor från uppsägningsdatum.

Lektionspriser

Knatte
 30 min
115 :- /gång
Junior, ponny 
 60 min
150 :- / gång 
Junior specialgrupp, ponny
 60 min
 175 :- / gång 
Junior, stor häst
 60 min
 170 :- / gång 
Junior specialgrupp, stor häst
 60 min
 195 :- / gång 
Senior
 60 min
 185 :- / gång 
Senior specialgrupp
 60 min
 225 :- / gång 
Handikappridning dagtid
 30 min
 350 :- / gång 
Privatryttare på egen ponny
 – 15 :- / gång
Privatryttare på egen häst
 – 20 :- / gång
Extraridning ridskoleryttare
Ord. lekt.pris. 
Hyra av häst på tävling (ej klubbtävling)  200:- / gång
Engångsridning ej medlem
 ord.pris + 50 :-
Privatlektion på ridskolehäst/ponny
 60 min
 600:-
(400:- 2 pers)
(300:- 3 – 7 pers)
Möhippor, Svensexor o.dyl.
 30 min
 350 :-
Skolklasser junior/senior
 30 min
 150 :-
Skolklasser junior/senior
 45 min
 200 :-
Barnkalasridning
(Pris per barn, 30 minuter ridning + lån av kafeteria för egen medhavd fika)
 
 110 :-