Bli medlem & Prislista

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring*:
Junior 285 :-/år
Senior 390 :-/år

Du betalar medlemsavgiften i programmet Hippocrates,  Företagskod JFK. Logga in i Hippocrates här!

*Försäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under deltagande i ridklubbens aktiviteter, samt vid deltagande (som olicensierad ryttare) i ridtävling i regi av annan ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och under direkt färd till och från sådana verksamheter. Vidare gäller försäkringen vid deltagande i aktivitet i regi av ridskola, som har avtal med den ridklubb som den försäkrade är medlem i samt under direkt färd till och från sådan aktivitet.

Pass i kafeterian

Alla ridskoleelever ska gör en insats i kafeterian genom att ta ett eller två pass om året, samt att hjälpa till som funktionär på våra tävlingar.

Din insats är är viktig och ett bidrag till att hålla våra ridavgifter så låga som möjligt.

Vi vill ju att cafeterian ska hållas öppen alla dagar då det är lektioner vilket är mycket uppskattat och på så sätt bidrar man till att vi kan hålla nere ridavgiften samt att det är en plats att samlas på innan och efter sin lektion.

  • Du får passlistan hemskickad vid terminens början.
  • Om du får förhinder ska du själv byta pass med någon på listan.
  • Eventuella byten meddelas via mejl till kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se
  • Glöm inte att notera bytet på listan i kafeterian. Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.

Uppsägning

Skulle du vilja säga upp din plats på ridskolan så sker detta vid varje terminsbyte.

Detta gör du själv i Elevportalen innan sista uppsägningsdatumet!

Perioder Senast uppsägningsdatum
1.      Vårtermin 1 december
2.     Hösttermin 1 juni

Lektionspriser

Ridning klassas som friskvård! Detta finns i elevportalen att få ut.

Nedanstående priser gäller Höstterminen 2023

Knatte
 30 min
140:- /gång
Junior, ponny 
 50 min
220:- / gång 
Senior  50 min 260:- / gång 
Ridning för funktionsnedsatta dagtid (09.00-14.30) 30 min 350 :- / gång 
Privatryttare på egen häst
 
 – 30:- / gång
Privatryttare på egen ponny
 
 – 30:- / gång
 
 
 
Privatlektion ridskolehäst / ponny 
50 min
 600:-
Privatlektion ridskolehäst / ponny
30 min 
380:-
Privatlektion 2 personer
50 min 
 500:- / pers
Privatlektion privathäst
30 min  350:-
Privatlektion privathäst i grupp ( max 4 elever ) 50 min  300:-
 
FÖR ÖVRIG RIDNING ENSTAKA RIDTILLFÄLLEN GÄLLER:
 
Möhippor, Svensexor o.dyl.
 30 min
 400:-
Skolklasser junior/senior
 30 min
 175:-
Skolklasser junior/senior
 45 min
 225:-
Barnkalasridning
(Pris per barn, man har hästarna 30 minuter + lån av kafeteria för egen medhavd fika)
 
 195:-