Funktionärsinformation

På alla våra tävlingar krävs det många hjälpsamma själar för att det hela ska gå runt. Olika tävlingar kräver olika funktioner, alla lika viktiga! Vill du hjälpa till på våra tävlingar som funktionär?! Känner du dig lite osäker på vad som gäller? Då kan du få tips och information här.

För hopptävlingar behövs följande funktionärsroller:

För dressyrtävlingar gäller:

Funktionärsroller vid dressyrtävling.docx