Jönköpings Fältrittklubb Funktionärs-information - Jönköpings Fältrittklubb

På alla våra tävlingar krävs det många hjälpsamma själar för att det hela ska gå runt. Olika tävlingar kräver olika funktioner, alla lika viktiga! Vill du hjälpa till på våra tävlingar som funktionär?! Känner du dig lite osäker på vad som gäller? Då kan du få tips och information här.

 

För hopptävlingar behövs följande funktionärsroller:

Banpersonal Krattar framför hinder, bygger upp hinder som rivs, hjälper till att bygga om banan
Insläpp Kontrollerar att rätt ryttare går in på banan
Framhoppning Håller koll på att rätt ryttare är på framhoppningen och att det inte är för många där samtidigt
Sjukvårdare Utdrag ur TR 2012:
Sjukvårdspersonal ska vara sakkunnig dvs. arbeta inom akutsjukvård
eller ha aktuell utbildning för att vid en olycka ta hand om såväl lättare skador som
att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans.
Sekretariat Tar emot betalning, anmälningar och ser till att start- och reslutatlistor finns aktuella

 

För dressyrtävlingar gäller:

Springare Går med protokoll från dressyrdomaren till sekretariatet
Räknare Jobbar i par och räknar de protokoll som kommer in för att få fram ett resultat
Grindpersonal Öppnar och stänger grinden till tävlingsbanan
Sjukvårdare Utdrag ur TR 2012:
Sjukvårdspersonal ska vara sakkunnig dvs. arbeta inom akutsjukvård
eller ha aktuell utbildning för att vid en olycka ta hand om såväl lättare skador som
att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans.
Sekretariat Tar emot betalning, anmälningar och ser till att start- och reslutatlistor finns aktuella
Speaker Talar om resultat och presenterar ekipagen under tävlingarna