Jönköpings Fältrittklubb Stora Ridhuset - Jönköpings Fältrittklubb

Stora ridhuset är 27 x 85 meter stort med ett underlag av fibersand inlagt sommaren 2013. Ridhuset brukar delas upp i två delar. På ena halvan kan lektionsverksamhet hållas samtidigt som privatryttarna kan använda sig av den andra halvan av ridhuset. Vissa tider har ridskolan båda sidorna och då är ridhuset stängt för privatryttare.

Det finns läktare på ena långsidan av ridhuset samt på en kortsida. Under sommaren 2005 har man även byggt ett nytt domartorn i hörnet på läktarkortsidan.

Kafeterian finns i ridhuset och hålls öppet på vardagar och i samband med våra tävlingar.

Regler

För att ridningen i ridhusen ska bli bättre och roligare för alla har styrelsen tagit fram några enkla regler. Om alla hjälps åt blir det så mycket trevligare!

 • När det är bokat i Nya och Mellan och hopplektion/hoppning på ena halvan i Stora, är det ej tillåtet med hinder på den lediga halvan.
 • Fyrkantsspåret ska alltid vara fritt från hinder.
 • Alla som rider i ridhuset ska ha anläggningskort eller betala enligt gällande ridhusavgifter.
 • Endast medhjälpare till ryttare i manegen.
 • Använd alltid dörrkläppen innan du går in.
 • Alla ska rida med hjälm och knäppt hakband.
 • Förbjudet att använda mobiltelefon när du rider.
 • Ridning i skritt och halt sker innanför spåret.
 • Rid inte i bredd.
 • Vid möte håll till höger och håll avstånden.
 • Lämna fyrkanten fri vid voltarbete.
 • Longering och tömkörning förbjuden. Hänvisas till Mellan eller Nya Ridhuset alternativt Uteridbanan.
 • Vid hoppning – meddela att hoppning kommer att ske.
 • Ropa alltid vilket hinder du ska hoppa.
 • Rökning endast på anvisad plats utomhus.
 • Inga hundar får vistas i manegen då ridning pågår.
 • Plocka undan allt material efter dig. Kom ihåg: var sak på sin plats.
 • Mocka – mocka – mocka!
  Vårt underlag bryts ner dubbelt så fort om inte noggrann mockning sker.

Då det är fibersand i detta ridhus gäller en del regler här som tillkommit då underlaget lades in:

 • Underlaget behöver dagligen sladdas/harvas och kanske också vattnas. Joakim Antonsson kommer att ansvara för detta.
 • Vidare måste underlaget mockas, ju oftare man mockar desto längre håller underlaget. När det gäller mockningen måste alla hjälpas åt. Ridlärare, elever, föräldrar, privatryttare och anställda i övrigt samt tränare. Det är mycket viktigt att mockningen sker innan gödslet trampas ner i underlaget.
 • Finns det flera hästar i ridhuset måste mockning ske omedelbart. När det gäller ridskolan får man stanna upp lektionen och mocka med hjälp av föräldrar eller andra som finns tillgängliga. Ansvar för detta har ridlärarna.
 • När det gäller privatryttarna har varje enskild ryttare ansvar. Finns det andra hästar i ridhuset får man direkt sitta av (om man inte kan få hjälp från marken) och ta bort gödslet. Även under träning måste alla hjälpas åt och mocka. Ansvar för att det blir mockat har tränaren.
 • Under tävling måste gödslet tas bort omedelbart, vid dressyr efter det att ryttaren avslutat sitt program och vid hoppning senast efter det att ryttaren gått i mål. Vid hoppträning och hopptävling kan underlaget bli gropigt och ojämnt vid hindrena.  Detta måste kontinuerligt åtgärdas (krattas) under pågående aktivitet.

Till sist: visa hänsyn mot varandra.