Jönköpings Fältrittklubb Styrelse & Valberedning - Jönköpings Fältrittklubb

Nedan hittar du information om vilka som ingår i klubbens styrelse och valberedning 2018/2019. 

Kontaktuppgifter hittar du här.

Styrelse

Vakant                                   Ordförande

Thomas Luthman               Kassör

Veronika Elg                        Sekreterare

Lars Eriksson                       Ledamot

Alice Moon                           Ledamot

Mirkka Wikström               Ledamot

Veronica Nore                     Ledamot för Tävlingssektionen

Rebecca Florin                    Representant för Ungdomssektionen

Suppleant                             Suppleant

Louise Enlund                     Suppleant

Göran Ljungberg                Suppleant för Tävlingssektionen

Hannha Hermansson        Suppleant för Ungdomssektionen

Valberedning

Susann Holm

Susanna Persson

Ida Rydh

Ebba Lind