Styrelse & Valberedning

Nedan hittar du information om vilka som ingår i klubbens styrelse och valberedning 2018/2019. 

Kontaktuppgifter till personal hittar du här.

Styrelse

Lina Bjerke                         Ordförande med övergripande ansvar

Alice Moon                         Vice ordförande med ansvar för ridskolan och privatstallen

Anders Hammarstedt          Adj kassör, ledamot

Emma Andersson                Sekreterare, ledamot

Johan Isidorsson                  Ledamot med ansvar för anläggning & marknad

Emelie Skogh                      Ledamot med ansvar för anläggning & marknad

Mirkka Wikström                Ledamot med ansvar för anläggning

Saffran Möller                     Ledamot med ansvar för ridskolan

Martina Andersson              Ledamot med ansvar för personal

Veronica Nore                     Ledamot och ansvar för tävlingssektionen

Louise Enlund                     Suppleant med ansvar för ridskolan och privatstallen

Anna-Karin Moodysson      Adj med ansvar för personal

 

Valberedning

Susann Holm

Susanna Persson

Ida Rydh

Ebba Lind

Code of Conduct

Gentemot personal, medlemmar, kunder, sponsorer, leverantörer och andra intressenter/ organisationer.

  • Vi ska behandla varandra och de vi möter väl och med respekt.
  • Vi ska arbeta för en klubb som är fri från diskriminering, mobbing och trakasserier, även i alla våra externa kontakter. Vi baktalar ingen person, organisation, kund, leverantör etc.
  • Vi tar rätt sak, med rätt person, i rätt möte.
  • Vi arbetar som ett team, där laginsatsen och inte individuell prestation är av högsta vikt.• Det är tillsammans vi når våra uppsatta mål.
  • Vi har tystnadsplikt. Allt som rör JFKs verksamhet, ekonomi, personal, kunder, avtal, löner, etc är information vi endast kan diskutera inom styrelsen. Vi ska inte avslöja uppgifter av konfidentiell natur – vare sig den har getts i skrift, muntligt, eller elektronisk form. Undantaget är den information/kommunikation som är allmängiltig och finns publicerad.
  • Våra kunder/medlemmar/ägare och samarbetspartners ska mötas med respekt och förståelse. Vi ska försöka lösa deras behov på ett så bra sätt som möjligt inom de ramar vi har och verkar inom.
  • Vi är affärsmässiga och professionella i alla våra relationer.