Styrelse & Valberedning

Nedan hittar du information om vilka som ingår i klubbens styrelse och valberedning 2021. 

Kontaktuppgifter till personal hittar du här.

Styrelse

Lina Bjerke                         Ordförande med övergripande ansvar

Alice Moon                         Vice ordförande med ansvar för privatstallen

Anders Hammarstedt          Kassör

Johan Isidorsson                 Ledamot med ansvar för anläggning

Saffran Möller                    Ledamot med ansvar för ridskolan

Anna-Karin Moodysson     Ledamot med ansvar för personal

Veronica Nore                     Ledamot och ansvar för tävlingssektionen

Malene Friberg                   Ledamot

Petra Svensson                    Ledamot

Annica Svensson                 Ledamot

Isabelle Edvinsson              Representant från US

Karin Richter                     Suppleant, tävlingssektionen

Helena Azrak                     Suppleant

Embla Nilsson                   Suppleant fr US 

 

Valberedning

Susann Holm
Susanna Persson
Peter Scott

Code of Conduct

Gentemot personal, medlemmar, kunder, sponsorer, leverantörer och andra intressenter/ organisationer.

  • Vi ska behandla varandra och de vi möter väl och med respekt.
  • Vi ska arbeta för en klubb som är fri från diskriminering, mobbing och trakasserier, även i alla våra externa kontakter. Vi baktalar ingen person, organisation, kund, leverantör etc.
  • Vi tar rätt sak, med rätt person, i rätt möte.
  • Vi arbetar som ett team, där laginsatsen och inte individuell prestation är av högsta vikt.• Det är tillsammans vi når våra uppsatta mål.
  • Vi har tystnadsplikt. Allt som rör JFKs verksamhet, ekonomi, personal, kunder, avtal, löner, etc är information vi endast kan diskutera inom styrelsen. Vi ska inte avslöja uppgifter av konfidentiell natur – vare sig den har getts i skrift, muntligt, eller elektronisk form. Undantaget är den information/kommunikation som är allmängiltig och finns publicerad.
  • Våra kunder/medlemmar/ägare och samarbetspartners ska mötas med respekt och förståelse. Vi ska försöka lösa deras behov på ett så bra sätt som möjligt inom de ramar vi har och verkar inom.
  • Vi är affärsmässiga och professionella i alla våra relationer.