Jönköpings Fältrittklubb Styrelse & Valberedning - Jönköpings Fältrittklubb

Hej, det är vi som ingår i klubbens styrelse och valberedning 2017/2018. 

För att kontakta styrelsen, vänligen maila styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se

 

Thomas Luthman
Ordförande

Vakant
Kassör

Lars Eriksson
Vice Ordförande


Sofia Wånge

Sekreterare

Göran Ljungberg
Ledamot

Kristina Wennerfors
Ledamot

Elisabeth Falkfors
Representant för Tävlingssektionen

Clara Nyberg

Representant för Ungdomssektionen

Alice Moon
Suppleant


Veronica Nore
Suppleant för Tävlingssektionen

Elsa Stefansson
Suppleant för Ungdomssektionen

Valberedning

Kicki Alm

Susann Holm

Ebba Lind

Elisabeth Wånge