Jönköpings Fältrittklubb Om klubben - Jönköpings Fältrittklubb

JFK – några fakta

• Bildades 1948 med namnet Södra Vätterbygdens Ryttarförening (SVRF) och bytte 1952 namn till Jönköpings Fältrittklubb (JFK).
• Har drivit ridskola sedan 1950.
• Finns sedan 1972 på anläggningen vid Klämmestorp.
• Är en ideell förening med drygt 800 medlemmar varav 60% är tjejer under 25 år.
• Ridskolan har ca 450 elever varje vecka.
Ridskolan har 19 ponnyer och 19 stora hästar.
• Arrangerar tävlingar i hoppning och dressyr upp till nationell nivå.
• Deltar med lag i hoppning och dressyr i seriesystemet både för ponny och stor häst.
• Leds av en styrelse med 9 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.
• Har en ungdomssektion (US) och en tävlingssektion (TS). US tillvaratar intressen för de yngre medlemmarna och är en viktig brygga mellan ridskolan och övriga delar av föreningen. TS ansvarar för träning och tävlingsverksamheten i föreningen. US och TS har egna styrelser men ekonomin är gemensam för föreningen.
• Har en total omsättning på drygt 5 miljoner kronor/år.
• Har 7 anställda
• Är hyresvärd med ca 50 privathästar uppstallade på anläggningen. Ytterligare ett stort antal är uppstallade på annan plats men rider regelbundet på anläggningen.
• Har tillgång till tre ridhus, ett med fibersand som underlag. Det största har manegemåtten 27 x 85 meter.