Jönköpings Fältrittklubb Utbildningsplan för elever - Jönköpings Fältrittklubb

utbildningsplan häst

utbildningsplan ponny

Utgångspunkten för elevernas utbildningsplan är Svenska ridsportförbundets ryttarmärken, vilka dessutom kommer finnas tillgängliga att köpa efter uppnådda kunskapsnivåer.

Syftet är att eleverna på ett tydligare sätt ska kunna följa utbildningsskalans olika nivåer. Läs gärna mer om ryttarmärken på ridsportförbundets hemsida. Självklart kommer det finnas möjlighet för privatryttare att ta dessa märken.