Jönköpings Fältrittklubb Utbildningsplan - elever - Jönköpings Fältrittklubb

utbildningsplan häst

utbildningsplan ponny

From hösten kommer samtliga ridgrupper att ha en gemensam utbildningsplan. Utgångspunkten är Svenska ridsportförbundets ryttarmärken, vilka dessutom kommer finnas tillgängliga att köpa efter uppnådda kunskapsnivåer. Syftet är att eleverna på ett tydligare sätt ska kunna följa utbildningsskalans olika nivåer. Läs gärna mer om ryttarmärken på ridsportförbundets hemsida. Självklart kommer det finnas möjlighet för privatryttare att ta dessa märken. För de mindre barnen planeras i framtiden att starta ”Hästlekis”. Syftet med den är låta barnen få lära känna och
få lite ”hästkunskap” innan de börjar rida.