Igenridning

Om du inte kan komma till din ridlektion kan du avboka denna och då få rida en annan dag istället. För att få göra detta krävs följande:

 • Avbokning av ridlektion ska vara ridskolan tillhanda senast 12:00 samma dag. Senast fredag 19:00 för återbud gällande lördagar.
 • Återbud ska göras via Horsemanager.
 • Igenridning kommer enbart erbjudas i särskilda igenridningsgrupper.
 • Det är enbart möjligt att rida igen två lektioner per termin och dessa ska ridas igen samma termin som återbudet lämnas.
 • Datum för igenridning kommer denna termin delges i god tid via mail, hemsida och anslag i stallet.
 • Man är inte garanterad plats för igenridning utan det är principen ”först till kvarn” som gäller.
 • Vid anmälan av igenridning måste man uppge datum för den ordinarie avbokade ridlektionen som igenridningen avser.
 • Igenridningsgrupperna kommer att vara indelade till viss del efter nivå.
 • Återbetalning av lektionsavgift sker endast mot uppvisande av läkarintyg.
 • Teorilektioner är inte igenridningsbara.
 • Det är inte tillåtet att byta sin ridlektion med en annan elev.