Jönköpings Fältrittklubb Regler för ridskolans stall - Jönköpings Fältrittklubb

För all hantering av hästarna i lektionsverksamheten ber vi alla ridande elever och föräldrar att uppmärksamma dessa regler ridlärarna tagit fram. Detta för allas säkerhets skull.

• Gå i stallet och prata lågt och lugnt
• Det får vara max 2 personer inne hos en häst samtidigt
• Bind alltid upp hästen i boxen när du ska hantera den
• När du är klar ska grimman alltid kopplas bort och hängas på sin krok utanför boxen.
• Led alltid hästen i grimma + grimskaft.
• Gör hästen uppmärksam på att du är på väg in till den.
• Klappa inte hästar på baken när du går förbi, de kan uppfatta det som ett hot och bli rädda.
• Prata inte i mobiltelefon vid hästhantering.
• Håll stallgången fri från utrustning och redskap. Sadlar får inte hängas utanför boxen.
• Häng tillbaka ryktpåsen efter ridning.
• Benskydden ska inte vara ihopsatta med varandra när du lägger tillbaka dem, detta för att de ska kunna lufas och torka.
• Grindarna till fodergångarna ska hållas stängda. Vistas inte i fodergångarna i onödan, hästarna kan luras att tro att det är matdags.
• Gör rent i spolspiltan efter dig.
• Ställ inte skottkärror framför öppen boxdörr. Hästen kan försöka ta sig ut och skada sig.
• Be om hjälp om du är osäker ta inga risker i onödan.
• Alla ska, oavsett kunskap och ålder, bli bemötta på ett trevligt sätt.
• Hundar ska vara kopplade. (Gäller hela anläggningen)

Tänk på att stallet är hästens hem – visa alltid hästen respekt