Välkommen till föreläsningskväll om Normer, jargonger och machoideal

Välkommen till föreläsningskväll om Normer, jargonger och machoideal

Välkommen till föreläsningskväll om Normer, jargonger och machoideal!

Normer kan skapa hinder för vissa och gräddfiler för andra.
Vi behöver ställa oss följande frågor: Vilka är det som trivs bäst här? Vilka är självklara, tar plats och blir lyssnade på? Vilka faktorer kan göra att vissa människor känner sig osäkra och utanför? Hur hänger det ihop med vilka strukturer och kulturer som gör att inte alla känner sig välkomna och trivs?

Idag känner sig inte alla välkomna inom idrottsrörelsen, alla får inte möjligheten att delta eller påverka och fatta beslut. I vissa sammanhang inom idrottens finns det till och med en kultur som är direkt osund.

No culture can live, if it attempts to be exclusive – för att idrottsrörelsen ska vara relevant även i framtiden måste vi skapa en inkluderande miljö där alla människor känner att de har en plats.

Vi som är en del av idrottsrörelsen, tränare, ordförande, aktiv, förälder eller lagkapten, vi är en del av lösningen. Det är vad vi gör, säger och visar som har betydelse för om vi ska nå målet att alla, pojkar och flickor, män och kvinnor, i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen.

Dag: 19 november

Tid: 18.00-21.00

Plats: Scandic Elmia, Jönköping

Se bifogad inbjudan: Normer jargonger och machoideal

Sen anmälan sker till fredrika.lindstrom@smalandsidrotten.se.