Förhandsmeddelande om höstmöte

Förhandsmeddelande om höstmöte

Förhandsmeddelande om höstmöte för Jönköpings Fältrittklubb

Tid: Måndag 14 oktober kl.19.00
Plats: Högskolan i Jönköping, Gjuterigatan 5.

Med anledning av att styrelsen har behövt allokera tiden på omorganisation inför höstterminens start är höstmötet framskjutet till oktober. Styrelsen vädjar om medlemmarnas förståelse för detta.

Under höstmötet har ni som medlemmar chansen att få information om vad som händer på klubben och vilka utmaningar/möjligheter JFK står inför.  Som medlem (betald avgift senast sista augusti  2019) och över 15 år har du rösträtt där röstning kommer att ske. Vi ser fram emot att du kommer för din åsikt är viktig!

Förslag från enskild medlem samt från styrelsen ska skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före mötet:
Mail: styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se

Dagordning och bifogat halvårsbokslut kommer senast 10 dagar innan möte.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, JFK