Uppmaning från styrelsen om hjälp med energibesparing!

Uppmaning från styrelsen om hjälp med energibesparing!

Styrelsen på JFK uppmanar alla medlemmar och hyresgäster om hjälp med energibesparing!

Nu måste vi alla hjälpas åt med att minska klubbens energianvändning och på så sätt hålla ner kostnaden för Jönköpings Fältrittklubb och minska risken för stora höjningar av avgifter inom JFK gentemot medlemmar och hyresgäster.

Varje medlem och hyresgäst kan bidra till detta genom att t.ex:

– se till att släcka lampor i de utrymmen som för tillfället inte används

– hålla dörrar och fönster till värmeutrymmen stängda

– reglera temperaturen i element

– vara sparsam med användandet av varmvatten

Tack för din hjälp! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Styrelsen