Etikett: Styrelsen

Nyhetsbrev från styrelsens ordförande

Här hittar ni aprils nyhetsbrev från styrelsens ordförande Lina Bjerke där hon kommer med information om vägen framåt samt när vi kör vårstädning på anläggningen. Nyhetsbrev april 2018 Hälsningar Styrelsen

Kandidaterna till de sista styrelseposterna

Valberedningen presenterar med glädje kandidaterna till de sista styrelseposterna för er medlemmar inför det fortsatta årsmötet på onsdag den 28 mars kl 19.00. Klicka på länkarna för att läsa mer om var och en av kandidaterna. Till ordförandeposten föreslår valberedningen Lina Bjerke. Som ordinarie styrelseledamot föreslås Saffran Möller.docx Som suppleant föreslås Jan Berkesten.docx Läs mer här om vad…
Läs mer

Fortsatt årsmöte onsdag 28 mars kl 19.00

Fortsättningen på årsmötet är satt till onsdagen den 28 mars kl 19.00 i Cafeterian. Under detta möte kommer ny ordförande, ny ledamot och ny suppleant att väljas in till styrelsen samt att nedanstående kvarvarande motioner gås igenom: Motion, arbetstimmar för medlemmar Motion, Starkare styrelse och fler sektioner Motion, inrättande av kommittéer Motion, underhåll Välkomna!

Elisabeth slutar som verksamhetschef

Jönköpings Fältrittklubb drabbades av hästsjukdomen Kvarka i augusti 2016. Detta gjorde att anläggningen var stängd till april 2017 med inskränkningar i verksamheten. Detta har kostat föreningen stora summor i missade intäkter och extra utgifter i form av veterinär vård m.m. Detta gjorde att föreningens ekonomi gick i botten. Under våren 2017 har föreningens styrelse arbetat…
Läs mer

Dagordning höstmöte

Här hittar ni dagordningen för mötet: Höstmöte

Kallelse till höstmöte

Styrelsen kallar till årsmöte till höstmöte den 25/9 kl 19,00 i cafeterian. Dagordning kommer finnas tillgänglig i samband med mötet.