Spökrundor!

Spökrundor!

US bjuder in alla barn och ungdomar, yngre som äldre, till en rysligt rolig eftermiddag och kväll. Inte mindre än två olika spökrundor annordnas, och du anmäler dig på listorna som finns på US anslagstavla i receptionen. Välkomna – ni som törs….