Sammanställning av enkät utsänd till ridande elever/elevers målsman

Sammanställning av enkät utsänd till ridande elever/elevers målsman

S

” Jag vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten. På så sätt hjälpt oss i rätt riktning mot en ökad kundnöjdhet och bättre service. Vi tar till oss allas åsikter, men i sammanställningen har jag av utrymmesskäl tagit med det flest av er uttryckt åsikter om. Vi kommer aktivt att arbeta med att förbättra ridskolan. Angående enkäten har jag fått till mig att det inte varit helt enkelt att svara, samt att man har haft önskemål om att vara anonym. Detta tar jag till mig till nästa gång. Ni är alltid välkomna att höra av er med feedback till mig. / Josephine Ryberg, Ridskolechef Jönköpings Fältrittklubb

Nedan följer frågor och svar:

1 Så fick jag vetskap om ridskolan:

Här varierade alternativen om hur man fått vetskap om ridskolan. En del hade hittat information på internet, andra bodde i närheten och en del hade fått ridskolan rekommenderad.                           

2 Information:

Även här fanns många exempel på att man saknade information om betalningsrutiner, avbokning information och vad som förväntades av mig som förälder till ett ridande barn exempelvis. Många upplevde att informationen vid start var bristfällig. Speciellt när man som elev kom första gången till ridskolan. Många önskade att en  person hade funnits på plats för att visa runt och informera om rutiner.

3 Jag upplever ridlektionerna:

Ridlektionerna upplevdes varierat bland eleverna. Många var nöjda med sin ridlärare och hästarna. Många upplevde dock att en tydlig utbildningsplan saknades. Och att man som elev saknade dialog  om vilken nivå man befinner sig på som elev, och var man är på väg. Schemat för lektionerna upplevdes också aningen rörigt och information om ändringar var bristfälliga.

4 Hästarna

De flesta av eleverna upplever hästarna och ponnyerna trygga och snälla. Hästarna upplevdes också utbildade och verkade nöjda med sitt arbete. Här fanns en del andra åsikter om att en del hästar inte verkade trivas och var lite sura i boxen.

5 Ridläraren

Många var nöjda med sin ridlärare. Det kom också fram att man önskade en stabil personalstyrka och att man får ha en och samma ridlärare.

6 Extra aktiviteter

Många var sugna på extra aktiviteter i form av exempelvis ridläger, pay and jump, extra träningar och intensivdagar.

7 Horsemanager

De flesta var nöjda med horsemanager. Bortsett från att sms aviseringar uteblivit. En del hade också svårt att uppfatta fakturor/delbetalningar och där blev det mycket strul fram och tillbaka.

Man upplever oftast att det är lätt att avboka och se sin tilldelade häst.

8 Kommunikation

Många föredrar att ringa eller mejla ridskolan. Många upplever att det är svårt att nå oss via telefon, men att mejl funkar bättre. Här är många missnöjda och önskar återkoppling i större utsträckning. 0.0, 0�^�(�G