Jönköpings Fältrittklubb Sammanställning av enkät utsänd till ridande elever/elevers målsman - Jönköpings Fältrittklubb

Sammanställning av enkät utsänd till ridande elever/elevers målsman

Posted on maj 22, 2019 in Klubben | No Comments

S

” Jag vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten. På så sätt hjälpt oss i rätt riktning mot en ökad kundnöjdhet och bättre service. Vi tar till oss allas åsikter, men i sammanställningen har jag av utrymmesskäl tagit med det flest av er uttryckt åsikter om. Vi kommer aktivt att arbeta med att förbättra ridskolan. Angående enkäten har jag fått till mig att det inte varit helt enkelt att svara, samt att man har haft önskemål om att vara anonym. Detta tar jag till mig till nästa gång. Ni är alltid välkomna att höra av er med feedback till mig. / Josephine Ryberg, Ridskolechef Jönköpings Fältrittklubb

Nedan följer frågor
och svar:

1 Så fick jag vetskap
om ridskolan:

Här varierade alternativen om hur man fått vetskap om
ridskolan. En del hade hittat information på internet, andra bodde i närheten
och en del hade fått ridskolan rekommenderad.                           

2 Information:

Även här fanns många exempel på att man saknade information
om betalningsrutiner, avbokning information och vad som förväntades av mig som
förälder till ett ridande barn exempelvis. Många upplevde att informationen vid
start var bristfällig. Speciellt när man som elev kom första gången till
ridskolan. Många önskade att en  person
hade funnits på plats för att visa runt och informera om rutiner.

3 Jag upplever
ridlektionerna:

Ridlektionerna upplevdes varierat bland eleverna. Många var
nöjda med sin ridlärare och hästarna. Många upplevde dock att en tydlig
utbildningsplan saknades. Och att man som elev saknade dialog  om vilken nivå man befinner sig på som elev,
och var man är på väg. Schemat för lektionerna upplevdes också aningen rörigt
och information om ändringar var bristfälliga.

4 Hästarna

De flesta av eleverna upplever hästarna och ponnyerna trygga
och snälla. Hästarna upplevdes också utbildade och verkade nöjda med sitt
arbete. Här fanns en del andra åsikter om att en del hästar inte verkade trivas
och var lite sura i boxen.

5 Ridläraren

Många var nöjda med sin ridlärare. Det kom också fram att
man önskade en stabil personalstyrka och att man får ha en och samma ridlärare.

6 Extra aktiviteter

Många var sugna på extra aktiviteter i form av exempelvis ridläger,
pay and jump, extra träningar och intensivdagar.

7 Horsemanager

De flesta var nöjda med horsemanager. Bortsett från att sms
aviseringar uteblivit. En del hade också svårt att uppfatta
fakturor/delbetalningar och där blev det mycket strul fram och tillbaka.

Man upplever oftast att det är lätt att avboka och se sin
tilldelade häst.

8 Kommunikation

Många föredrar att ringa eller mejla ridskolan. Många
upplever att det är svårt att nå oss via telefon, men att mejl funkar bättre.
Här är många missnöjda och önskar återkoppling i större utsträckning.

0.0,
0�^�(�G