RIDLÄRARVIKARIER!

RIDLÄRARVIKARIER!

Vi behöver fler ridlärarvikarier till ridskolan. Både som kan hoppa in med kort varsel, exempelvis vid sjukdom, men även ibland med lite längre framförhållning.

Har du kunskap och erfarenhet som gör att du är lämplig som ridlärarvikarie? Skicka i så fall ett mail till kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se och berätta vem du är och vad du kan!