Restriktioner pga smitta bland hästar

Restriktioner pga smitta bland hästar

Baserat på att smittläget av EHV-1 i Sverige bland hästar är förhållandevis lågt samt Svenska Ridsportsförbundets beslut att häva tävlingsstoppet framöver har vi beslutat att häva restriktionerna kring in- och utresa av hästar på JFK.

Vi vill dock poängtera att det är viktigt att vi hjälps åt att minska smittspridningen av samtliga hästsjukdomar. För att göra detta är det viktigt att tänka på:
– Byt alltid skor och kläder vid besök i olika stall
– Desinficera all utrustning och tvätta kläder i 60 grader
– Åker du iväg med din häst, ställ inte upp den i gästbox eller uppbindningsplats på annan anläggning
– Undvik att ta med jackor och täcken in i ridhus. Lämna dem i bil eller stall.
– Låt inte hästar från olika stall hälsa på varandra

Vi rekommenderar fortsatt att alla nya hästar som flyttar till JFK ska stå i karantän minst 21 dagar.

Vi kommer att hålla oss uppdaterade kring smittläget och uppdatera eventuella restriktioner.

Har ni några frågor kring detta kontakta oss via: kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se