Påminnelse: Restaurangchansen måste betalas in imorgon!

Påminnelse: Restaurangchansen måste betalas in imorgon!

Alla som har sålt Restaurangchansen men ännu inte betalat in sina pengar måste göra detta senast imorgon, torsdag!

Görs inte det får JFK ingen ersättning för de sålda häftena/apparna. Du betalar in via Swish till 123 667 2158 märk med RC +ryttarens namn eller via bankgirot 354 – 4640 och märker likadant.