Jönköpings Fältrittklubb Restaurangchansen har kommit! - Jönköpings Fältrittklubb

Restaurangchansen har kommit!

Posted on Jan 29, 2018 in Klubben | No Comments

Nu finns Restaurangchansen att hämta på kontoret eller av ridlärarna från och med i morgon. (30/1)

När du hämtar dina häften kan du antingen betala via Swish till 123 667 2158 märk med RC +ryttarens namn.
Alternativt betalar du via bankgirot 354 – 4640 och märker likadant.

Om du vill betala dig fri betalar du in 120 kr per häfte.