Renovering av staket längs Hallbyleden

Renovering av staket längs Hallbyleden

Med start nästa vecka, vecka 3, planerar kommunen att påbörja renovering av staketet som delar motionsspåret och ridspåret längs Hallbyleden. Hur lång tid arbetet kommer att ta beror på väder och underlagets skick. Kommunens förhoppning är att spåret ska vara framkomligt under hela renoveringsperioden. I samband med att staketet byts ut kommer kommunen även passa på att räta upp lutande lyktstolpar, ta bort viss växtlighet och fylla på med stenmjöl där det behövs.