Påminnelse om att bygga bort hinder!

Påminnelse om att bygga bort hinder!

Vi påminner om att alla måste hjälpa till att ta bort hinder efter sig på både utebanan och i ridhusen.

Vänliga hälsningar, Ridlärarna