Kallelse till höstmöte för Jönköpings Fältrittklubb

Kallelse till höstmöte för Jönköpings Fältrittklubb

Tid: Onsdag 19 september kl.19.00

Plats: Högskolan i Jönköping, Gjuterigatan 5. Den vita skolan, entréplan, sal B1014.

Ta chansen att som medlem få information om vad som händer på klubben och vilka utmaningar/ möjligheter JFK står inför. Som medlem (betald avgift senast 1 sep 2018) och över 15 år har du rösträtt där röstning kommer att ske. Vi ser fram emot att du kommer för din åsikt är viktig!

Här nedan finner du dagordning för mötet. Har du frågor före mötet vänligen maila styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se

[dg new_window=”true” ids=”115923″]