Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmötet

Välkomna till JFKs årsmöte torsdagen den 28 februari kl 18.00 i sal B1014, Jönköping University, Internationella Handelshögskolan (den vita byggnaden).

Övriga handlingar kommer senast en vecka innan årsmötet.

/Styrelsen