Kallelse höstmöte

Kallelse höstmöte

Styrelsen kallar till höstmöte. Vi hoppas att du kommer närvara (digitalt) då din röst är viktig! Tillsammans gör vi klubben starkare!

Kallelse med bilagor och information om hur du ansluter digitalt kan du hitta nedan: