Kallelse höstmöte

Kallelse höstmöte

Se bifogad fil för kallelse till höstmöte 2020-09-28, kl 18.30.

Välkomna – tillsammans gör vi klubben starkare!