Information från styrelsen – personalförändringar

Information från styrelsen – personalförändringar

Styrelsen har gemensamt med Josephine Ryberg kommit överens om att Josephine Ryberg pga privata skäl avslutar sin anställning hos Jönköpings Fältrittklubb.
Styrelsen arbetar nu intensivt med såväl en kortsiktig som långsiktig lösning för att lösa den uppkomna situationen.
Fortsatt information kommer.