Höjning av ridavgifter

Höjning av ridavgifter

2017 och 2018 har bjudit på en kall vinter samt en varm och torr sommar vilket delvis ligger till grund för att klubben nu möter ökade kostnader och har så gjort under en längre tid. Ökade foderkostnader är en stor del av detta och vi behöver därmed göra en mindre justering av lektionspriserna.

Från och med årsskiftet 2018/2019 kommer vi höja ordinarie lektionsavgift med 10 kronor/lektionstillfälle och avgiften för specialgrupper kommer samtidigt höjas med 12 kronor/lektionstillfälle.

Prisjusteringarna är oerhört viktiga för vår ridskola och vi önskar förståelse för detta från er medlemmar! Vid frågor vänligen kontakta styrelsen på e-postadress: styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se

Hälsningar

Styrelsen, Jönköpings Fältrittklubb

Tags: , ,