Du behövs till klubbens kafeteria

Du behövs till klubbens kafeteria

Vi söker nu efter er medlemmars engagemang för att få igång kafeterian i höst. Det är en mycket viktig inkomstkälla för klubben så vi hoppas att ni ställer upp.
Det kommer dels komma ut listor till er med datum då ni har ansvar för kafeterian.
MEN det behövs även fler medlemmar som går in och stöttar kafeteriagruppen. Nu är det en väldigt liten grupp som försöker samordna all planering och alla inköp etc. Den gruppen behöver utökas med fler personer. Ju fler man är, desto mindre blir arbetsbördan för varje person. Vi är en ideell förening där alla måste dra sitt strå till stacken.
Om ni är intresserade kontakta ordförande Lina Bjerke, eller Cecilia Broberg från kafeteriagruppen.