Jönköpings Fältrittklubb Ridhusschema - Jönköpings Fältrittklubb

Ridhusschema v.50

 

Måndag – Stora ridhuset höger sida. Ponny: 15.30 – 20.30
Nya Ridhuset. Stora hästar: 17.30-21.30

 

Tisdag – Stora ridhuset vänster sida. Stora hästar: 16.30-21.30

Stora ridhuset höger sida. Ponny: 15.30 – 20.30

Nya ridhuset. Marikaträning (ej bokat men vänligen visa hänsyn): 14.30-18.30

Onsdag – Stora ridhuset vänster sida. Annelieträning: 16.30-21.30

                  Stora ridhuset höger sida. Stora hästar. 16.30-17.30 Ponny: 19.30-20.30

Nya ridhuset. Stora hästar: 17.30-21.30

Torsdag– Stora ridhuset vänster sida. Stora hästar: 16.30-21.30
Stora ridhuset höger sida. Ponny: 15.30-20.30
Nya ridhuset. Susanne Gielenträning: 16.30-21.30
Fredag – Stora ridhuset, vänster sida. Stora hästar 16.00-20.00

Stora ridhuset, höger sida. Ponny: 16.00-20.00

 Lördag –Nya ridhuset. Stora hästar 09.00-12.00

Stora ridhuset, höger sida. Ponny: 09.00-15.00
Stora ridhuset, Hela: 15.00-18.30. Genrep Julshow
Mellanridhuset: 15.00-18.30. Genrep Julshow
Söndag – Stora ridhuset. HELA: Julshow
Mellanridhuset: Julshow