Uppdatering av harvningstider

Uppdatering av harvningstider

Som ett led i att få ordning på klubbens ekonomi pågår ett arbete med justering av personalens schema och arbetsuppgifter. Detta kan innebära att under en framtid kommer flera lösningar testas, tills dess en väl fungerande lösning hittats.

Bland annat ser vi över tiderna för harvning av ridhusen. Vi ber om förståelse för att viss, begränsad störning kan förekomma. Vi kommer hålla er underrättade via sociala medier samt via ridhusens anslagstavlor.

Har ni frågor, synpunkter eller idéer kring detta är ni välkomna att kontakta styrelsen på e-post styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se

Hälsningar styrelsen

Tags: ,