Styrelse & Valberedning

Nedan hittar du information om vilka som ingår i klubbens styrelse och valberedning. 

Kontaktuppgifter till personal hittar du här.

Styrelse

Johan Isidorsson      Ordförande

Anna-Karin Moodysson     Vice ordförande

Annelie Stahre Eriksson   Kassör 

Malene Friberg   Sekreterare

Veronica Nore (TS)           

Marie Gustafsson      

Alexandra Svedberg                     

Lars Karlsson 

Maarit Hanholmen

Anna Essander

Maja Wixe

Ann Blom (TS)

Valberedning

Susann Holm

Internrevisor

Tiina Nilsson

Carina Forslund 

Code of Conduct

Gentemot personal, medlemmar, kunder, sponsorer, leverantörer och andra intressenter/ organisationer.

  • Vi ska behandla varandra och de vi möter väl och med respekt.
  • Vi ska arbeta för en klubb som är fri från diskriminering, mobbing och trakasserier, även i alla våra externa kontakter. Vi baktalar ingen person, organisation, kund, leverantör etc.
  • Vi tar rätt sak, med rätt person, i rätt möte.
  • Vi arbetar som ett team, där laginsatsen och inte individuell prestation är av högsta vikt.• Det är tillsammans vi når våra uppsatta mål.
  • Vi har tystnadsplikt. Allt som rör JFKs verksamhet, ekonomi, personal, kunder, avtal, löner, etc är information vi endast kan diskutera inom styrelsen. Vi ska inte avslöja uppgifter av konfidentiell natur – vare sig den har getts i skrift, muntligt, eller elektronisk form. Undantaget är den information/kommunikation som är allmängiltig och finns publicerad.
  • Våra kunder/medlemmar/ägare och samarbetspartners ska mötas med respekt och förståelse. Vi ska försöka lösa deras behov på ett så bra sätt som möjligt inom de ramar vi har och verkar inom.
  • Vi är affärsmässiga och professionella i alla våra relationer.