Bli medlem & Prislista

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring*:
Junior 285 :-/år
Senior 390 :-/år

Du betalar medlemsavgiften i programmet Hippocrates,  Företagskod JFK. Logga in i Hippocrates här!

*Försäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under deltagande i ridklubbens aktiviteter, samt vid deltagande (som olicensierad ryttare) i ridtävling i regi av annan ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och under direkt färd till och från sådana verksamheter. Vidare gäller försäkringen vid deltagande i aktivitet i regi av ridskola, som har avtal med den ridklubb som den försäkrade är medlem i samt under direkt färd till och från sådan aktivitet.

Pass i kafeterian

Alla ridskoleelever ska gör en insats i kafeterian genom att ta ett eller två pass om året, samt att hjälpa till som funktionär på våra tävlingar.

Din insats är är viktig och ett bidrag till att hålla våra ridavgifter så låga som möjligt.

Vi vill ju att cafeterian ska hållas öppen alla dagar då det är lektioner vilket är mycket uppskattat och på så sätt bidrar man till att vi kan hålla nere ridavgiften samt att det är en plats att samlas på innan och efter sin lektion.

  • Du får passlistan hemskickad vid terminens början.
  • Om du får förhinder ska du själv byta pass med någon på listan.
  • Eventuella byten meddelas via mejl till ridskolan@jonkopingsfaltrittklubb.se
  • Glöm inte att notera bytet på listan i kafeteria-pärmen. Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.

Uppsägning

Skulle du vilja säga upp din plats på ridskolan så sker detta vid varje terminsbyte. Maila till ridskolan@jonkopingsfaltrittklubb.se.

Perioder

Senast uppsägningsdatum

1.      Vårtermin 

1 december 

2.     Hösttermin 

1 juni 

   
   
   

Lektionspriser

Ridning klassas som friskvård! Vi ordnar gärna ett friskvårdskvitto till dig, mejla kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se.

Nedanstående priser gäller:

Knatte
 30 min
130 :- /gång
Junior, ponny 
 50 min
205 :- / gång 
Senior  50 min 245 :- / gång 
     
     
 
 
 
Ridning för funktionsnedsatta dagtid (09.00-14.30)
30 min
350 :- / gång 
Privatryttare på egen häst
 
 – 20 :- / gång
Privatryttare på egen ponny
 
 – 15 :- / gång
 
 
 
 
  
 
Privatlektion ridskolehäst / ponny  50 min  600:-
Privatlektion ridskolehäst / ponny
30 min  350:-
Privatlektion 2 personer  50 min   500:- / pers
 
FÖR ÖVRIG RIDNING ENSTAKA RIDTILLFÄLLEN GÄLLER:
 
   
Möhippor, Svensexor o.dyl.
 30 min
 400:-
Skolklasser junior/senior
 30 min
 175:-
Skolklasser junior/senior
 45 min
 225:-
Barnkalasridning
(Pris per barn, man har hästarna 30 minuter + lån av kafeteria för egen medhavd fika)
 
 195:-