Funktionärsinformation

På alla våra tävlingar krävs det många hjälpsamma själar för att det hela ska gå runt. Olika tävlingar kräver olika funktioner, alla lika viktiga! Vill du hjälpa till på våra tävlingar som funktionär?! Känner du dig lite osäker på vad som gäller? Då kan du få tips och information här.

För hopptävlingar behövs följande funktionärsroller:
Speaker – Presenterar de ekipage som tävlar, informerar om resultat och presenterar de placerade på prisutdelning. Speakern är även ansvarig för musiken under tävling och ärevarv.
Ban-personal– Står inne på banan under tävling och hjälper främst till med att mocka och återställa hinder vid rivning. Mellan klasser hjälper man till att bygga om banan/höja hinder om detta krävs.
Framhoppning – Hjälper till på framhoppningen med insläpp, mockning och assistans vid hinder.

Parkeringsvakt – Vid lite större tävlingar behövs parkeringsvakter som ser till att rätt fordon parkerar på rätt ställe. Detta är ett viktigt arbete då man hälsar de som kommer välkomna och kan svara på frågor om hur man hittar på anläggningen. Dessutom minskar arbetet risken för olyckor och skador på tävlingsområdet.
Övrigt – Andra funktioner som behövs under hopptävlingar är städare som håller rent och snyggt på anläggning och framförallt toaletter, sjukvårdare som finns tillgänglig vid eventuella olycksfall, prisutdelare som lägger på segertäcken på hästarna och delar ut rosetter och priser, någon som bemannar sekretariatet under hela tävlingen, folk som hjälper till att plocka fram och undan banan innan och efter tävlingen, och personal som bemannar cafeterian.

För dressyrtävlingar gäller:
Speaker – Presenterar de ekipage som tävlar, informerar om resultat och presenterar de placerade på prisutdelning. Speakern är även ansvarig för musiken under tävling och ärevarv.
Protokollhämtare – Hämtar protokoll hos domaren på banan efter varje ritt och lämnar till protokollräknarna i sekretariatet. Som protokollhämtare har man goda möjligheter att titta på ritterna.
Protokollskrivare – Skrivaren sitter bredvid domaren vid banan och antecknar i protokollet de poäng och kommentarer som domaren anger.
Protokollräknare – Sitter i sekretariatet och lägger i poängen från protokollet i ett dataprogram (Equipe), kopierar protokollet och lägger ut en kopia som hämtas av ryttaren. Originalet sparas i sekretariatet.
In-/utsläppare – När även mellanridhuset används vid tävling behövs en insläppare som öppnar/stänger dörrarna så att ekipagen kommer in i/ut ur ridhuset. Insläpparen kan med fördel titta på ritterna.
Parkeringsvakt – Vid lite större tävlingar behövs parkeringsvakter som ser till att rätt fordon parkerar på rätt ställe. Detta är ett viktigt arbete då man hälsar de som kommer välkomna och kan svara på frågor om hur man hittar på anläggningen. Dessutom minskar arbetet risken för olyckor och skador på tävlingsområdet.
Övrigt – Andra funktioner som behövs under dressyrtävlingar är städare som håller rent och snyggt på anläggning och framförallt toaletter, sjukvårdare som finns tillgänglig vid eventuella olycksfall, prisutdelare som lägger på segertäcken på hästarna och delar ut rosetter och priser, någon som bemannar sekretariatet under hela tävlingen, folk som hjälper till att plocka fram och undan banan innan och efter tävlingen, och personal som bemannar cafeterian.

Funktionärsroller vid dressyrtävling.docx