Priser för klubben

Medlemsavgift

Medlemsavgift från och med 2024 inklusive olycksfallsförsäkring*:
Junior 320:-/år (den som ej fyllt eller under innevarande år fyller 18 år)
Senior 425:-/år (den som innevarande år fyller 19 år eller mera)

Du betalar medlemsavgiften i programmet Hippocrates,  Företagskod JFK. Logga in i Hippocrates här!

Skapa ny användare i Hippocrates

*Försäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under deltagande i ridklubbens aktiviteter, samt vid deltagande (som olicensierad ryttare) i ridtävling i regi av annan ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och under direkt färd till och från sådana verksamheter. Vidare gäller försäkringen vid deltagande i aktivitet i regi av ridskola, som har avtal med den ridklubb som den försäkrade är medlem i samt under direkt färd till och från sådan aktivitet.

Ska du lösa licens och tävla för JFK? Viktigt att du läser detta!

Din licens gäller inte om medlemsavgiften ej är betald. Detta innebär då också att den försäkring som ingår i licensen inte gäller. Kontroll kommer att ske löpande under säsongen enligt direktiv från Svenska Ridsportförbundet. Det är den enskilde ryttarens ansvar att följa reglerna som finns att läsa i TR 1 mom 150. Du hittar TR på Svenska Ridsportförbundets Hemsida med hjälp av länken nedan: http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/

Anläggningskort 2024

Anläggningskorten är kopplade till hästen.

I anläggningsavgiften ingår förutom tillgång till tre ridhus och stor utebana även möjlighet att leda/rida runt anläggningen och nå skogsmiljö via anläggningens vägar/stigar, tillgång till caféer, parkering, omklädningsrum, toalett och dusch, gödselstack och kärl för olika typer av avfall. Anläggningsavgiften är ett viktigt bidrag till de kostnader som JFK har för skötsel av anläggningen.

Helårskort, gäller 1/1-31/12

 • A-kort: Häst uppstallad inom 2 km från Klämmestorp,  3630kr
  (Häst nr.2  2310kr, häst nr 3 och uppåt 1760 kr per häst)
 • B-kort: Häst uppstallad utanför 2 km från Klämmestorp, 2310kr
  (Häst nr.2  1760kr, häst nr 3 och uppåt 1430kr per häst)

Halvårskort, 1/1-30/6 alt. 1/7-31-12

 • A-kort: Häst uppstallad inom 2 km från Klämmestorp, 2200kr
  (Häst nr.2  1650kr, häst nr 3 och uppåt 1210kr per häst)
 • Häst uppstallad utanför 2 km från Klämmestorp,  1540kr
  (Häst nr.2  1100kr, häst nr 3 och uppåt 880kr per häst)

C-kort, månadskort

 • 550kr/häst

D-kort, dagskort

 • 90kr/häst

Klippkort 10 ggr (ej hästbundet)

 • 550kr

Vid nyttjande av D-kort eller klippkort ska datum/ryttare/häst antecknas på listan i det ridhus som används. Dispens kan lämnas för häst skadad längre än 3 månader, ansökan sker hos styrelsen, det innebär rabatterat pris på nästkommande kort.

** När D-kort löses är det viktigt att komma ihåg att skriva upp sig på anvisad lista INNAN inträde i    manegen.

Träningar

Från och med 2017 införs en avgift för att hålla träningar på anläggningen vilken är 25 kr/ekipage/pass. 

Anläggningskort ska betalas in för alla hästar som står permanent uppstallade på anläggningen. Anläggningskortet gäller per termin och för utnyttjandet av hela anläggningen.

 • För vårtermin 1 januari-30 juni ska inbetalning vara klubben tillhanda senast 31 december året före.
 • För hösttermin 1 juli-31 december ska inbetalningen vara klubben tillhanda senast 30 juni samma år.

Medlemskap i klubben är obligatoriskt för att få anläggningskort (gäller ej dagskort). Avgiften för anläggningskort betalas in via Hippocrates.

 • Anläggningskortet gäller för den på inbetalningen angivna hästen.
 • På inbetalningen måste du ange namn, adress, telefonnummer, personnummer, hästens namn och vilken typ av kort du betalar för.
 • Manege och paddock får ej användas innan anläggningskortet är betalt.

En straffavgift om 500:- tas för den som beträder ridhusen innan anläggningsavgift är erlagd.

Uppstallning av privat häst i ridskolestall

Vill du hyra boxplats i ridskolestallet, vänligen kontakta kansliet. Intresserade blir uppsatta på väntelista och erbjuds plats i kronologisk ordning.

Kontaktperson: Yvonne Karlsson, verksamhetschef kansliet@jonkopingsfaltrittklubb.se

Hyra av hela ridhus/ridbana

 • Mellanridhuset 20m x 40m  330kr/tim
 • Nya ridhuset 20m x 60m  440kr/tim
 •       Stora ridhuset 27m x 85m  660kr/tim
 • Uteridbanan  20m x 60m  440kr/tim
 •       Uteridbanan  35m x 85m  660kr/ tim

Hyra av tvättmaskin

200kr/ dag

Bokas på listan utanför tvättstugan, swisha till 123 105 3362 och skicka en skärmdump till 0760-145110.