Regler för ridskolans stall

För all hantering av hästarna ber vi alla att uppmärksamma nedan regler. Detta är för allas säkerhet.

 • Gå i stallet och prata i samtalston
 • Kom i tid för lektion, har du en häst som ska göras i ordning så planera att va på plats så att du är klar till utsatt lektionstid.
 • Alla hästar har godisförbud. Vi vill ha glada och lugna hästar. Ger man godis blir de sura och nafsiga. Vi vet inte heller hur mycket godis en häst får om dagen eftersom många människor vistas i stallet varje dag
 • Det får vara max 2 personer inne hos en häst samtidigt
 • Bind alltid upp hästen i boxen när du ska hantera den, både vid skötsel och mockning
 • När du är klar ska grimman alltid kopplas bort och hängas på sin krok utanför boxen.
 • Led alltid hästen i träns eller i grimma och grimskaft.
 • Gör hästen uppmärksam på att du är på väg in i boxen genom att prata med hästen.
 • Klappa inte hästar på baken när du går förbi, de kan uppfatta det som ett hot och bli rädda.
 • Prata inte i mobiltelefon vid hästhantering, det är inte tillåtet att använda öronsnäckor vid hästhantering.
 • Filmförbud under pågående ponnylektioner i ridskolans regi. Föräldrar får sporadiskt filma sitt eget barn, efter godkännande av ridlärare. Viktigt att man respekterar att vi inte vill att hela gruppen filmas. Vi vill skapa en trygg inlärningsmiljö och respektera elevernas integritet.
 • Håll stallgången fri från utrustning och redskap. Sadlar får inte hängas utanför boxen.
 •  Gör rent i spolspiltan efter dig.
 • Be om hjälp om du är osäker ta inga risker i onödan.
 • Alla ska, oavsett kunskap och ålder, bli bemötta på ett trevligt sätt..

Tänk på att stallet är hästens hem – visa alltid hästen respekt