Meddelande från styrelsen.

Meddelande från styrelsen.

Jönköpings Fältrittklubb kommer från och med nästa år höja hyror och avgifter med runt tio procent. Det är en av åtgärderna för att komma tillrätta med en allt mer ansträngd ekonomi.

Under året har ridklubben, likt många andra ridskolor runt om i landet, fått sämre ekonomi. Det beror bland annat på kraftigt ökade kostnader för exempelvis personal, foder och skoningar, och minskade intäkter för tävlingar. Styrelsen ser nu över både intäkter och utgifter. Vi behöver tillsammans hjälpas åt att vända ekonomin åt rätt håll igen och vi kommer att höja kallhyror, anläggningsavgifter och medlemsavgifter med tio procent.

Avgifterna för andelsstallen höjs enligt avtal efter index, som ligger på runt tio procent. Även ridavgifterna kommer att höjas. Vi inser att det blir tufft för en del men hoppas på förståelse för beslutet. Höjningarna kommer dock inte att räcka till för att täcka underskottet utan vi behöver också alla andra tillskott vi kan få.

Det viktigaste du kan göra för att hjälpa till är att engagera dig för klubben. Vi behöver hjälp inför och på tävlingar, hjälp att hitta fler sponsorer och massor av idéer och genomförarande för att inbringa pengar. Allt för att vi ska kunna behålla klubben som den fungerar idag. Hör av dig till styrelsen@jfk.se om du vill hjälpa till! /Styrelsen för Jönköpings Fältrittklubb