Vill du vara med och ha ansvar för kafeterian?

Vill du vara med och ha ansvar för kafeterian?

Att ha en bra och fungerande kafeteria är viktigt för klubben, det är en social medelpunkt som skapar trivsel och gemenskap, samt ger ett bra bidrag till klubbens ekonomi.
Därför har styrelsen beslutat att starta en kafeteria-grupp, och nu söker vi intresserade att medverka i denna grupp.

Vi tänker oss en grupp på 5-8 personer som träffas ca en gång per månad för att diskutera och utveckla kafeteria-verksamheten. (Kafeterian är fortfarande bemannad av ponnyföräldrarna som tidigare.)
Medlemmarna i kafeteria-gruppen ansvarar för kafeterian på ett rullande schema en vecka i taget, samt har även ansvar under tävlingar på vissa helger. Detta innebär att du har det övergripande ansvaret den veckan, är kontaktperson, kollar över lager om något behöver beställas, gör eventuella inköp etc.

Om detta låter intressant så är detta en chans för dig att påverka och göra något positivt för klubben!
Hör av dig till Jonny eller Inger på mailen!

Inger: inger.hjort@trafikverket.se
Jonny: jolixj8@live.se