Jönköpings Fältrittklubb Uppdatering om häst med förhöjd temp - Jönköpings Fältrittklubb

Uppdatering om häst med förhöjd temp

Posted on feb 22, 2019 in Klubben | No Comments

Hästen som haft förhöjd feber är feberfri och har börjat äta och dricka. 
Enligt veterinärens instruktioner och då hästen har mått bättre har ingen provtagning gjorts. Vi håller dock hästen fortsatt isolerad och har fortsatt dialog med veterinär. 
Tidigare restriktioner och uppmaningar kvarstår.