Jönköpings Fältrittklubb Utbildningsplan för hästar - Jönköpings Fältrittklubb

Hästen behöver också hela tiden utbildning och det börjar redan när den är ung. Man delar in hästens utbildning i den så kallade röda tråden. Man lär den ett system som den känner igen vid upprepning.

Det finns olika sätt att lära ut. På JFK lär vi ut klassisk engelsk skolridning, den är följande: takt – lösgjordhet – stöd – schvung – rakriktning – samling. Hela processen behövs för att hästen ska uppnå högsta kriteriet och det krävs otroligt mycket av både häst och ryttare. Högsta graden av samling är piaff, då hästen travar på samma ställe och har satt tyngdpunkten lång in under sina bakben och har full kraft i ryggen. Till piaffen når bara 1 – 3 promille ur tävlingssynpunkt.

Detta är vad som gäller för en dressyrhäst: kraften ska framåt med mycket energi. Vad hopphästen beträffar så tränar man till stor del samma saker som en dressyrhäst fast man kommer till en punkt där hästen specialiserar sig och då kan den gå L:A -MSV i både dressyr och hoppning. En hopphäst tränar man då lite likt vad en höjdhoppare gör, det vill säga att komma lätt upp från marken och ta sig över hindret. Hopphästen har sin kraft framåt och uppåt.
Den mest kompletta hästen är den som tränas för fälttävlan.

Hästens form:

Det finns många ord för hästens form. Alla har säkert hört begrepp som t ex : rida på tygeln, gå på tygeln, gå på bettet (on the bit). Hästens form är en form där hästen går med undersatta bakben (motorn) och bär upp ryttaren på rätt sätt med ryggen (schwung) så att man frigör tyngdpunkten som ligger på frampartiet på hästen. Hästens form bedöms olika beroende på vilken kroppsbyggnad den har och man försöker hitta den optimala formen för just den hästen. Man strävar efter att hitta en häst med bra exteriör så att formen är lätt att sätta. Man talar här om ”bra ridbarhet”. Formen kan man dela in i 3 olika grader: låg form, arbetsform och uppvisningsform. Mellan atlas- och axiskotan i halsen har hästen sk lateral flexion (det vi i dagligt tal kallar att ”ställa hästen i nacken”. Här finns också rotation. Mellan de resterande fem halskotorna finns en stor rörlighet. Här finns både rotation, flexion och extension. Hur många har inte sett en häst klia sig på bakdelen med tänderna?