Jönköpings Fältrittklubb Kvarkan på JFK - Jönköpings Fältrittklubb

Anläggningen är nu öppen som vanligt, i övrigt hittar du senaste informationen lägst ner på sidan.

Information gällande pågående kvarkan på JFK

För att på ett enklare sätt kunna ge samma information till alla har vi valt att nu ha en särskild flik på hemsidan. Här är tanken att vi ska lägga ut svar på vanliga frågor som kommer samt uppdatera senaste nytt.

Den första ridskolehästen som insjuknade för lite mer än tre veckor sedan står i karantänstall tillsammans med Copy Cat som insjuknade för en vecka sedan samt ytterligare en ridskolehäst som varit sällskap till de sjuka.

I stallet har samtliga borstar och grimskaft rengjorts med virkon, det finns även möjlighet att tvätta både skor och händer med virkon och sprit. Det sitter också uppe lappar för att påminna besökande om att inte klappa hästarna, att inte gå mellan de olika samt att byta/tvätta kläder efter besök på ridskolan.

De hästar som står i karantänstallet sköts av personalen enligt särskilda rutiner för att smittan inte ska spridas vidare. Vi har också satt upp plast mellan boxarna för att undvika att sto och valacker som går i olika hagar har kontakt, samt mellan privathästar och ridskolehästar.

De hästar som vi misstänker är i riskzonen och varit i kontakt med de sjuka hästarna tempas varje dag.

Vi jobbar hårt för att hitta möjligheter till att bygga isolerings- och tävlingsstall på anläggningen så att detta ska kunna undvikas framöver.

Hur är då status nu?
De två hästar som tidigare insjuknat behandlas med penicillin och är på bättringsvägen, dock insjuknade som ni kanske läst i tidigare meddelande, Linus igår kväll och prov är tagna för att se om det är kvarka även på honom. Han är också flyttad till isoleringsstallet. Detta medför att anläggningen är stäng ytterligare 2 veckor framåt.

Vi beklagar detta men vet att personalen arbetar efter bästa förmåga för att undvika fortsatt smittspridning. Vi uppmanar samtliga att fortsätta vara noggranna med byte av kläder, särskilt om man åker mellan olika stall, klappa inte olika hästar och var noga med handhygien.

Har du frågor gällande kvarkan maila till verksamhetschef elisabethpalmersson@gmail.com.
Det går också bra att ställa frågor via mail på JFK:s officiella Facebooksida. Vi svarar så snart vi har möjlighet.

Uppdateringar

25 november
Provsvaren från veterinären har kommit och visade att även Linus hade kvarka.

3 december
En av storhästarna har fått feber, kvarka är inte konstaterad ännu men hästen har flyttats till isoleringsstallet.

16 december
Ingen mer häst har visat symptom men veterinären bestämmer att storhäststallet fortsätter vara stängt till julafton.

Storhäststallet är stängt fram till jul och alla lektioner inställda.

17 december
En av lektionsponnyerna är snorig och har feber, svar inväntas från veterinär men ponnyn flyttas till isoleringsstallet.

20 december
Provsvaret för ponnyn i ridskolestallet visade tyvärr på kvarka. Ponnyn står i isoleringsstallet.

23-26 december
Ytterligare 3 av ridskolans ponnys har insjuknat i kvarka och behandlas nu.

27 december
Prov har tagits på de tidigare sjuka hästarna från storhäststallet vilket visade negativt, ett nytt prov kommer tas nästa vecka.

Vecka 1
Ny provtagning gjord på Linus och Dallenger. Deras tidigare prov är dessvärre positivt vilket innebär att de trots att de verkar friska fortfarande kan smitta. Rocky har böld under ganaschen som skurits upp av veterinär för att tömmas. Stor smittorisk enl. proverna.

HSB Johnny haft hög feber en längre tid och den penicillinkur har inte verkar som vi önskat. Istället ges sulfa.

Daira visar något förhöjd temp och verkar hängig. Veterinären råder oss att fortsätta tempa och hålla koll på allmäntillståndet. Sulfan som HSB Johnny fått har tagit ner febern några dagar men ökar nu igen och ny penicillin sätts in.

Vecka 2
Gert på plats och träffar personalen för genomgång av läget och hur hanteringen av hästarna ska göra för att undvika fortsatt smittspridning. Daira och Sjamys temp varierar men hållits sig runt 38,2-38,5. Verkar pigga i övrigt.

De fyra ponnyer som varit sjuka flyttas till lösdrift i mellanridhuset för att personalen ska minska hanteringen av sjuka hästar.

Genomgång av Båthuset för att få fram en plan och kostnadsberäkning för att kunna bygga isoleringsboxar där.

Nya prover på Linus och Dallenger, endast Linus nu som fortfarande bär på smitta. Dallenger är frisk enligt senaste provet.

12 januari
En privatponny har fått feber, prov tas under fredagen (13 jan). Provsvar visade att ponnyn inte hade kvarka.

13 januari
Dallenger och Linus flyttade ill isoleringsstallet i mariebo.

14 januari
Ytterligare en privatponny har insjuknat, penicillin är påbörjad och prover tagna av veterinär.

Vecka 3
Distriktsveterinär Gert Svensson har kontakt med länsveterinären och SVA. Det finns en diskussion om hur de stall som är avskilda från ridskolestallet, skulle kunna öppna tidigare än ridskolestallet eftersom det inte förekommit några fall om kvarka där. I nuläget finns dock inga officiella beslut angående detta vi kan gå ut med. Det innebär att anläggningen och samtliga stall fortfarande är isolerade och ridhusen uppdelade som tidigare.

Veterinär Maja Lisa Sabel tar nu över som ansvarig för kvarkan efter Gert.

Ingen av de privatponnys som blev sjuka visade sig ha kvarka på de två prov som har tagits på vardera ponny.

Dallenger och Linus har fått flytta hem igen då provsvaren visade att de var friska.

Enligt beslut från veterinären kommer ridskolan för stor häst kunna öppna igen den 30/1, mer information finns här. 

Vecka 5
Lavra en privatponny som fått feber fick provsvaret på kvarka positivt och är flyttade till mariebo.
Ponnyerna som är i karantän i ridhuset är friska och det tas prov på dem för att de så småningom ska få komma in i vanliga stallet igen.

Vecka 5
Couscous (stor häst) flyttades till isoleringsstallet i mariebo då han har fått feber. 

Vecka 6
Veterinär Maja-Lisa har beslutat att en av ridskoleponnyerna (Johnny) som har stått i karantän i mellanridhuset nu har fått flytta in i stallet igen efter att ha varit kvarkafri på de två senaste proven.
Han kommer att stå i sjukhage och hållas avskild från de andra ett tag till för säkerhets skull.

Vecka 7
Ponnyn Johnny har nu visat att han är frisk på båda proven och får återigen gå med den vanliga flocken. Även Rocky har varit frisk enligt prov och får flytta tillbaka till stallet men hålls, precis som Johnny gjorde, åtskild en tid för säkerhetsskull.

Vecka 11
Ingen häst eller ponny har varit sjuk på över en månad och hela anläggningen är sanerad.

Vecka 12

Eftersom hela anläggningen är sanerad behöver man nu inte byta kläder till och från stallet, eller mellan stallar.

Uppdatering vecka 12
En av hästarna i ridskolestallet har fått förhöjd temperatur igår kväll. Hästen flyttades omedelbart och har normaltemperatur idag och verkar helt frisk. Feber kan bero på många saker och måste inte vara kvarka. Veterinären har tagit prov på hästen som skickats in. Provsvaret kommer inom ett par dagar. Antagligen är inte hästen smittsam med kvarka men för att vara helt säker så vill veterinären att vi någon vecka framåt har skilda kläder mellan häst och ponnystallet som det var när hästarna var sjuka. Det betyder att man också bör ha rena kläder när man åker hem från stallet.

Som rutin i framtiden kommer alla hästar som har feber där man inte är säker på orsak flyttas för säkerhets skull.

Hästen som flyttats har visat kvarka på provet, därför stängs stallet ytterligare 2 veckor.

Vecka 13

Provsvaren har kommit från hästarna i isolering. Couscous har visat negativt och får flytta hem nu. Copycats odling visade även den negativt och därför är det troligt att han inte varit smittsam. Ponnyn som flyttades har visat negativt på första provet.

2017-06-08
Häst har fått feber och är isolerad medans provsvar inväntas

2017-06-12
Provresultatet var negativt, restriktioner upphör


Viktigt info för alla som vistas på JFK och ridskolestallen

Veterinär Maja-Lisa har skrivit ihop dokument med vad som gäller när ridskolan har öppnat igen.
Läs igenom för att veta vad som gäller:

Jens Wickström och Annelie Wetterströms hoppträningar
Lektionsverksamheten 170216
FAQ