Jönköpings Fältrittklubb Info från styrelsen - Jönköpings Fältrittklubb
 • Styrelsen har haft möte med kommunen där arbetet med att åtgärda punkter från revisionen redovisades. Därefter diskuterades underhållet av anläggningen och kommunen har tagit fram en plan med kostnader för underhåll, dels akut underhåll och därefter fortsatt. Till sist diskuterades den ekonomiska situationen just nu.
 • Just nu är det flera härliga initiativ igång av våra medlemmar, vi hoppas att fler vill engagera sig och bjuder därför in till möte den 19 april 19.00 där vi följer upp förra mötet.

 • Under slutet av 2016 och början på 2017 har styrelsen haft en tät dialog med kommunen gällande stängning/rivning av mellanridhuset. Det finns inget beslut i frågan ännu men kommunen vet om klubbens situation och att vi är i stort behov av ridhuset för den dagliga verksamheten och även våra tävlingar.
 • I slutet av 2016 lades nytt underlag på uteridbanan för att den skulle gå att använda även under vintern då det inte fryser lika lätt men även så det inte blir så hårt under sommaren som varit problem tidigare år.
 • Efter höstmötet beslutades det att styrelsen skulle se över och skriva om stadgarna för klubben, vilket kommer presenteras under årsmötet den 27/2.
 • Det har köpts in en fyrhjuling, som det både går att harva ridhusen/ridbanan med samt köra hindermaterial mellan ridhusen och vatten till hagarna. Personalen har fått en utbildning i den så att fler kan använda den.
 • Det ekonomiska läget är kritiskt för klubben efter en vinter där flera av ridskolans hästar har varit sjuka i kvarka. Klubben har fått kämpa ordentligt för att klara sig ur den värsta tiden och bland annat har det införts totalt köpstopp utan absolut nödvändigheter och styrelsens godkännande.
 • Styrelsen hade som mål att börja se över renoveringen över anläggningens byggnader och det började bra med hjälp av många medlemmar som målade stora ridhuset. Tyvärr fick det stå åt sidan när ridskolan stängde pga kvarka och ekonomin blev drabbad.
 • Ett eget isoleringsstall på anläggningen var på gång, som även kunde användas som tävlingsboxar, tyvärr har även det fått vänta pga kvarkan.
 • För att klubben ska kunna få ta del av de bidrag de har fått från kommunen tidigare, blir även vi tvungna att se över våra avtal, vilket bland annat gäller de boxplatser/byggnader klubben hyr ut.
 • Ser över hur vårt system för funktionärer och tävlingsryttare fungerar, vilka förmåner/skyldigheter ska alla ta del av.
 • Ser över så intäkterna vi får in från t ex anläggningskorten ska täcka de kostnader vi har för bland annat våra ridhus och uteridbanan, vilket de inte gör idag tyvärr.