Jönköpings Fältrittklubb Elisabeth slutar som verksamhetschef - Jönköpings Fältrittklubb

Elisabeth slutar som verksamhetschef

Posted on Okt 5, 2017 in Klubben | No Comments

Jönköpings Fältrittklubb drabbades av hästsjukdomen Kvarka i augusti 2016. Detta gjorde att anläggningen var stängd till april 2017 med inskränkningar i verksamheten. Detta har kostat föreningen stora summor i missade intäkter och extra utgifter i form av veterinär vård m.m. Detta gjorde att föreningens ekonomi gick i botten.

Under våren 2017 har föreningens styrelse arbetat på att försöka komma upp i normal verksamhet samt långsiktigt planera föreningens ekonomi för att återhämta sig efter Kvarka perioden.

Det budgetarbete som är gjort visar på ett relativt stort underskott för 2018 med nuvarande organisation. Styrelsen har därför beslutat att göra en omorganisation där vi går tillbaka till den struktur vi hade innan vi gjorde satsningen på verksamhetschef.

Detta gör att vi återgår till att ha 3 st ridlärare som driver ridskolan precis som innan satsningen på Verksamhetschef. Rent verksamhetsmässigt kommer det därför inte bli några större förändringar.

Vår verksamhetschef har tyvärr valt att inte följa med in i den nya organisationen, vilket vi hade hoppats. Vi vill därför tacka Elisabeth för ett bra arbete och önska henne lycka till i sin fortsatta karriär.