Jönköpings Fältrittklubb Årets unga ledande kvinna - Jönköpings Fältrittklubb

årets unga ledande kvinna

Satsningen Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder. Då majoriteten av ledarna i Jönköpingsregionen i dagsläget är män ser vi ett behov av att lyfta fram fler kvinnor. Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen – ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare.

Enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015 är 28% av ledarna i Jönköpings län kvinnor. Med syfte att inspirera fler att både bli och att rekrytera ledare som är kvinnor tar Jönköpings Fältrittklubb initiativet till projektet Årets unga ledande kvinna. Satsningen förverkligas i tätt samarbete med ett antal organisationer som också vill öka jämställdheten bland Jönköpings läns ledare.

Stallet bra grogrund för framtida ledare

Att stallet är en bra grogrund för framtida ledare framkommer i flera undersökningar, bland annat i en studie genomförd av Lena Forsberg, forskare vid Luleå tekniska universitet (Att utveckla handlingskraft – om flickors identitetsskapande processer i stallet). I Lenas rapport framkommer bland annat följande.

  • Umgänget med hästen kräver en relation som bygger på kommunikation och direkt ledarskap där det gäller att vara tydlig och målinriktad. Mycket i stallet handlar om att ha tålamod och bygga förtroende, även med människor.
  • I stallet värderas handling mer än yta och utseende.
  • Stallet tillhandahåller utmaningar och ställer krav på att ta risker och sätta upp mål, något du har nytta av i andra delar av livet
  • I stallet måste du lära dig att ta kommandot och kommunicera med hästen
  • I stallet förväntas och krävs det att du tar ansvar, vilket har stor betydelse för tonåringars identitet
  • Du utvecklas till en orädd och ansvarskännande person som är beredd att gripa in om något händer. Utan att reflektera skapar du en förmåga att inta ledarroller även i andra sammanhang. Det behöver inte handla om att ta plats, snarare om att ta tag i situationen och dirigera förlopp.
  • Vardagen i stallet erbjuder ett rikt utbud av situationer att utöva sitt ledarskap på ett lustfyllt sätt
  • Du lär dig att ta kommando i kriser eller situationer som kräver kompromisslöst ledarskap. Miljön i stallet tränar dig att styra dig själv och andra samt att inte stressa upp dig i onödan.
  • Den kompetens som krävs kring hästhållning ger dig självförtroende som du bär med dig i livet.

På Jönköpings Fältrittklubb känner vi tydligt igen resultatet från ovan nämnda forskning – vi ser det varje dag. Vi har också en drivande ungdomssektion som under 2014 utsågs till årets ungdomssektion av Smålands Ridsportförbund. Här får ungdomar möjlighet att ta än mer ansvar än det ansvar som krävs i den dagliga verksamheten i stallet. De arrangerar tävlingar och aktiviteter för främst barn och ungdomar.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av en mängd organisationer som du ser på sajten. Överskottet av sponsorintäkterna går tillbaka till Jönköpings Fältrittklubb, som är en del av samhället som är bevisat skickliga på att fostra ledare. Medlen kommer att användas till ledarutveckling, ungdomsledarutbildning och övriga ledarinsatser.

Läs mer på www.aretsungaledandekvinna.se